anh profile ca nha

Phạm Nguyễn Thái Hoàng

Ceo & Mentor

Hãy liên hệ với tôi khi bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh online. Hay bạn đang gặp vấn đề về tài chính cá nhân, cần xây dựng chiến lược quản trị, phát triển tài chính cá nhân. (Giữ tiền, Đầu tư Nhân Tiền)

Xem chi tiết dịch vụ: https://thaihoanghd.com/dich-vu
Email hotro@thaihoanghd.com
Sđt 0963565833.

Slogan quản trị yêu thích: “Công việc của tôi không phải là dễ dãi với mọi người. Mà công việc của tôi là khiến mọi người trở lên tốt đẹp hơn” – Steve job-

Bạn sẽ thành công thôi, bởi vì hầu hết mọi người đều rất lười – Shahir Zag-

Các thành viên khác