329021694_1547457309015851_6855915198841504694_n

Phạm Sơn

Designer Graphic

Hi.Chào các bạn mình là Phạm Sơn, một người có niềm đam mê mãnh liệt với Graphic Design. Công việc của mình là cùng Thái Hoàng HD tạo ra những sản phẩm thiết kế sáng tạo, khác biệt giúp cho các doanh nghiệp có tính riêng trong việc hiện diện trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp một cách toàn diện.

Với mong muốn trao đi những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân tới những bạn có cùng niềm đam mê Graphich Design. Đó chính là lý do chúng mình tạo lên #thaihoanghd nơi chia sẻ các kiến thức về tài nguyên, hình ảnh, video và công cụ thiết kế tiện ích.

Các thành viên khác