img_footer

Biên Nguyễn

Front-end Developer

“ Khóa học trên Thái Hoàng HD Team rất chi tiết, dễ hiểu. Group thảo luận các anh chị hỗ trợ nhiệt tình vui vẻ trong và sau khóa học, Người mới thật sự rất cần những khóa học này trước khi bắt tay vào kinh doanh thật sự ”